เลือกหน้า

ออนไซต์ เซอร์วิส

Dismantlement & Installation

การรื้อถอนและการติดตั้ง

การรื้อถอนและการติดตั้ง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ 25882.3 kVA.

การรื้อถอนและการติดตั้ง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ

การรื้อถอนและการติดตั้ง

มอเตอร์ซิงโครนัส 7400 kW.

การรื้อถอนและการติดตั้ง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 70,600 kVA.

การรื้อถอนและการติดตั้ง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1,500 kVA.

การรื้อถอนและการติดตั้ง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 25 MW.

การรื้อถอนและการติดตั้ง

มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 12.5 MW.

การรื้อถอนและการติดตั้ง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 15000 kW.
error: Content is protected !!