เลือกหน้า

บริการของเรา

ออนไซต์ เซอร์วิส

 • การรื้อถอน และการติดตั้ง
 • การตรวจสอบ และการวิเคราะห์
 • การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • การทดสอบงานระบบ

เวิร์คช็อป เซอร์วิส

 • การรื้อแยกชิ้นส่วน และการประกอบ
 • การตรวจสอบ และการวิเคราะห์
 • การโอเวอร์ฮอล
 • การรีวินดิ้ง (พันขดลวด)
 • การอบ หรือทำให้แห้ง

บริการอื่นๆ

 • การตั้งศูนย์ถ่วง ไดนามิคบาลานซ์
 • การทดสอบเดินเครื่อง ขณะมีและไม่มีโหลด
 • การผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ และการสร้างใหม่
 • เทคโนโลยีพื้นผิว

เรามั่นใจ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 35 ปี 

บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ ” AMC ” ดำเนินธุรกิจด้านการบริการซ่อมบำรุงรักษา MOTOR, GENERATOR, PUMP, DYNAMIC BALANCE TURBINE, BLOWER รวมถึงงานซ่อมสร้างอะไหล่ ชิ้นส่วนสำคัญของมอเตอร์ และเครื่องจักรกลทุกชนิด โดยมีคุณภาพเทียบเท่าผู้ผลิต เรามีประสบการณ์และความชำนาญ ในการซ่อมบำรุงรักษามานานกว่า 35 ปี เรามีความสามารถในการให้บริการทั่วราชอาณาจักร

ตรารับรองมาตรฐาน

ปีแห่งประสบการณ์

ผลงานที่ประสบความสำเร็จ

ศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต

ผลงานของเรา

error: Content is protected !!