เลือกหน้า

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เรามีศักยภาพ

ในการบริการจัดหาและผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์สำหรับซ่อมสร้างได้ตามมาตรฐานเทียบเท่าผู้ผลิต

มอเตอร์

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เครื่องสูบน้ำ

เครื่องจักรกลชนิดหมุน

รองรับผลิตภัณฑ์ทุกแบรนด์ชั้นนำ

error: Content is protected !!