เลือกหน้า

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพกิจกรรมวันตรุษจีน 9 กุมภาพันธ์ 2567
กิจกรรม

ภาพกิจกรรมวันตรุษจีน 9 กุมภาพันธ์ 2567

ภาพกิจกรรมวันตรุษจีนของชาว AMC ของพวกเรา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม

อบรม “การป้องกันภัยกลโกงของมิจฉาชีพ” ประจำปี 2566

บริษัท เอเชียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (AMC) ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ไตรมาส 2/2566
อ่านเพิ่มเติม
อบรม “การป้องกันภัยกลโกงของมิจฉาชีพ” ประจำปี 2566
กิจกรรมเพื่อสังคม ไตรมาส 2/2566
กิจกรรม

กิจกรรมเพื่อสังคม ไตรมาส 2/2566

บริษัท เอเชียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (AMC) ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ไตรมาส 2/2566
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม

ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ วันที่ 12 เมษายน 2566

ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 เพื่อสืบสานประเพณีไทย
อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ วันที่ 12 เมษายน 2566
ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 วันที่ 8 เมษายน 2566
ข่าวสาร

ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 วันที่ 8 เมษายน 2566

AMC ดูแลสุขภาพของพนักงานทุกคน โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566 วันที่ 8 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม
error: Content is protected !!