เลือกหน้า

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมวันสงกรานต์กิจกรรมวันสงกรานต์
กิจกรรม

กิจกรรมวันสงกรานต์กิจกรรมวันสงกรานต์

ภาพกิจกรรมวันตรุษจีนของชาว AMC ของพวกเรา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม

ภาพกิจกรรมวันตรุษจีน 9 กุมภาพันธ์ 2567

ภาพกิจกรรมวันตรุษจีนของชาว AMC ของพวกเรา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมวันตรุษจีน 9 กุมภาพันธ์ 2567
อบรม “การป้องกันภัยกลโกงของมิจฉาชีพ” ประจำปี 2566
กิจกรรม

อบรม “การป้องกันภัยกลโกงของมิจฉาชีพ” ประจำปี 2566

บริษัท เอเชียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (AMC) ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ไตรมาส 2/2566
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม

กิจกรรมเพื่อสังคม ไตรมาส 2/2566

บริษัท เอเชียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (AMC) ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ไตรมาส 2/2566
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม ไตรมาส 2/2566
ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ วันที่ 12 เมษายน 2566
กิจกรรม

ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ วันที่ 12 เมษายน 2566

ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 เพื่อสืบสานประเพณีไทย
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร

ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 วันที่ 8 เมษายน 2566

AMC ดูแลสุขภาพของพนักงานทุกคน โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566 วันที่ 8 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม
ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 วันที่ 8 เมษายน 2566
error: Content is protected !!