เลือกหน้า
มาตรการ Covid-19

มาตรการ Covid-19

AMC ร่วมรณรงค์ให้คนไทย ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจาก COVID-19 โดยมีมาตรการ1. ประกาศและประชาสัมพันธ์ในโรงงาน2. ตรวจคัดกรอง พนักงานและบุคคลภายนอก3. จัดวางเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ 70% และน้ำยาเดทตอลในพื้นที่#AMCsafenocovid19 พนักงานของเราไม่มีผู้ติดเชื้อจาก COVID-19...