เลือกหน้า
กิจกรรมวันสงกรานต์กิจกรรมวันสงกรานต์

กิจกรรมวันสงกรานต์กิจกรรมวันสงกรานต์

สงกรานต์ เป็นวันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และส่งเสริมการละเล่นตามประเพณีไทย โดยมีการทำบุญตักบาตรประกอบพิธีทางศาสนามีการทำบุญตักบาตรจัดจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระ สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์  ภาพกิจกรรมสงกรานต์ที่ AMC ของพวกเราเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567  ...
error: Content is protected !!