เลือกหน้า
AMC สู้วิกฤตโควิด-19 ร่วมบริจาคสิ่งของแก่ประชาชนทั่วไป

AMC สู้วิกฤตโควิด-19 ร่วมบริจาคสิ่งของแก่ประชาชนทั่วไป

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 คุณอัคระฌัฏฐ์ บุญสถิตย์ถาวร ประธานกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ AMC ร่วมกับ สภ.สวนพริกไทย จังหวัด ปทุมธานี ได้มอบปัจจัยและสิ่งของที่จำเป็นต่างๆให้กับผู้ป่วยติดเตียง, ผู้สูงอายุ...