เลือกหน้า

ผลงานของเรา

ลูกค้าของเราในทุกอุตสาหกรรม

เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของอุตสาหกรรมไทย และพร้อมที่จะร่วมสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ปิโตรเลียม (น้ำมันและก๊าซ)

ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์

พลาสติก

เหล็กและโลหะ

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ยางและยานยนต์

เยื่อ กระดาษและบรรจุภัณฑ์

น้ำตาลและธุรกิจต่อเนื่อง

ปูนซีเมนต์และการก่อสร้าง

ผลิตกระแสไฟฟ้า

ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ

อาหารและเครื่องดื่ม อาหารสัตว์

หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

อุตสาหกรรมอื่นๆ

ทุกอุตสาหกรรม

ปิโตรเลียม (น้ำมันและก๊าซ)

ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์

พลาสติก

เหล็กและโลหะ

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ยางและยานยนต์

เยื่อ กระดาษและบรรจุภัณฑ์

น้ำตาลและธุรกิจต่อเนื่อง

ปูนซีเมนต์และการก่อสร้าง

ผลิตกระแสไฟฟ้า

ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ

อาหารและเครื่องดื่ม อาหารสัตว์

หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

อุตสาหกรรมอื่นๆ

error: Content is protected !!