เลือกหน้า

ข่าวสารและกิจกรรม

มาตรการ Covid-19

โดย | มี.ค. 27, 2020 | ข่าวสาร

AMC ร่วมรณรงค์ให้คนไทย ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจาก COVID-19 โดยมีมาตรการ
1. ประกาศและประชาสัมพันธ์ในโรงงาน
2. ตรวจคัดกรอง พนักงานและบุคคลภายนอก
3. จัดวางเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ 70% และน้ำยาเดทตอลในพื้นที่
#AMCsafenocovid19 พนักงานของเราไม่มีผู้ติดเชื้อจาก COVID-19