เลือกหน้า
กิจกรรมเพื่อสังคม ไตรมาส 2/2566

กิจกรรมเพื่อสังคม ไตรมาส 2/2566

กิจกรรมเพื่อสังคม ไตรมาส 2/2566 บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (AMC) ทำบุญประจำไตรมาส 2/2566 จำนน 2 สถานที่  คือ ไปบริจาคข้าวสาร จำนวน 10 กระสอบ ณ มูลนิธิเซนต์มาร์ติน วัดพระแม่มหาการุณย์ 2. ไปถวายซองปัจจัย จำนวนเงิน 3,000 บาท ณ วัดเสด็จ  ...
ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ วันที่ 12 เมษายน 2566

ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ วันที่ 12 เมษายน 2566

บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ร่วมทำกิจกรรมประเพณีไทย วันสงกรานต์ ในวันที่ 12 เมษายน 2566 กับพี่น้องชาว AMC...
error: Content is protected !!